Status prawny

Podstawa prawna

Przedszkole Miejskie Nr 163 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

  1. Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego.
  2. Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 07 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
  3. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku -Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674) ze zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).
  5. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624) ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).
  6. Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 163 w Łodzi

Organem prowadzącym

przedszkole jest Miasto Łódź.

Nadzór pedagogiczny

sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi
odpowiada: Brygida Woźniak
data: 16-10-2019
wytworzył: Brygida Woźniak
data: 16-10-2019
data: 16-10-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 16-10-2019 - Edycja treści
  • 03-09-2019 - Edycja treści
  • 07-07-2016 - Edycja treści
  • 21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 725