Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej. Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Miasta Łodzi.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE166.065,68
I. Rzeczowe aktywa trwałe166.065,68
Środki trwałe166.065,68
Budynki127.163,27
Urządzenia techniczne i maszyny2.946,11
Inne środki trwałe35.956,30
AKTYWA OBROTOWE35.037,53
I. Zapasy (magazyn żywieniowy)14.141,21
Materiały14.141,21
II. Należności krótkoterminowe885,13
III. Środki pieniężne20.011,19
Środki pieniężne w banku20.011.19
SUMA AKTYWÓW201.103,21

Stan na 31-12-2012

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi
odpowiada: Brygida Woźniak
data: 22-05-2015
wytworzył: Brygida Woźniak
data: 22-05-2015
data: 22-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 23-02-2011 - Edycja treści
  • 11-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 565