KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Podstawa prawna:

 1. Uchwała NR XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.
 2. Uchwały Nr LXVII/1446/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź.
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu od dnia 1.03.2019 r.

Realizacja bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w ramach podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 – 13.00.

Dzieci sześcioletnie objęte są realizacją bezpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową w godzinach
6.00 - 8.00 i 13.00 - 16.00.

Miesięczna opłata za przedszkole dla dzieci sześcioletnich składa się z opłaty za żywienie.

Miesięczna opłata za przedszkole dla dzieci do lat pięciu składa się z dwóch części:

 1. Opłaty za korzystanie z opieki wykraczającej poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramach podstawy programowej;
 2. Opłaty za żywienie

Miesięczna opłata dla dzieci do pięciu lat obejmuje:

 1. opłatę miesięczną, która stanowi iloczyn godzinowej stawki dziennej oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu
 2. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń pobierana jest opłata w wysokości 1,00 zł.

Z opłat za świadczenia zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.

Opłata za wyżywienie:

Opłatę miesięczna za wyżywienie stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

3 posiłki – 7,00 zł.

2 posiłki – 5,60 zł.

1 posiłek/obiad/ – 4,20 zł.

1 posiłek/śniadanie lub podwieczorek/ – 1, 40 zł.

Opłatę za wyżywienie określa Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z starszym intendentem oraz Radą Rodziców .

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wprowadza się odpis za każdy dzień nieobecności , w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie decyzją Dyrektora i Rady Rodziców.

Rodzice lub prawni opiekunowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się z wnioskiem do:

 1. właściwej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – o przyznanie pomocy w opłatach za wyżywienie dziecka,
 2. dyrektora przedszkola – o zastosowanie obniżenia odpłatności za korzystanie ze świadczenia wykraczającego poza czas realizacji bezpłatnego nauczania wychowania i opieki.

Zasady ustalania obniżonej odpłatności za świadczenia, o których mowa w § 4 pkt.1.2 określa Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 163 w Łodzi.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi
odpowiada: Brygida Woźniak
data: 13-01-2020
wytworzył: Brygida Woźniak
data: 13-01-2020
data: 13-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-01-2020 - Edycja treści
 • 22-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 11-11-2011 - Edycja treści
 • 12-01-2011 - Edycja treści
 • 11-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 647