Sposób załatwiania spraw

logo epuapPrzedszkole Miejskie Nr 163 przyjmuje i załatwia sprawy

dotyczące edukacji, opieki nad dziećmi, kadr, finansów i inne… zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 163

EDUKACJA

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,

SPRAWY KADROWE

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • raporty,
 • sprawozdania.

ARCHIWUM

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • dokumentacja finansowa przedszkola.

FINANSE PRZEDSZKOLA

 • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW
 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: - dyrektor przedszkola (w każdy wtorek w godz. 9 - 17)
 2. Odpłatność za przedszkole: - samodzielny referent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku: - nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: - nauczycielki grup zgodnie z terminarzem (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
 • sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
 • sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi
odpowiada: Brygida Woźniak
data: 22-05-2015
wytworzył: Brygida Woźniak
data: 22-05-2015
data: 22-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 472