Przedmiot działalności i kompetencje

Przedszkole realizuje cele i zadania

określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Szczegółową organizację pracy placówki

w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi
odpowiada: Brygida Woźniak
data: 21-05-2015
wytworzył: Brygida Woźniak
data: 21-05-2015
data: 21-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 524